Anderlecht

IRIS Ziekenhuizen Zuid

Site CH Bracops

Dr. Huetstraat 79
1070 Brussel

02/556.15.00

Maximum wachttijd voor een afspraak : 1 week

Kliniek Sint-Anna - Sint-Remigius

Site kliniek st Anna - Sint Remigius

Graindorlaan 66
1070 Brussel

02/434.30.75

 Maximum wachttijd voor een afspraak : 1 week

Radiologisch Centrum - Dr. Tréfois

Lieutenant Liedellaan14
1070 Brussel

02/523.23.05

Maximum wachttijd voor een afspraak : 1 week

Imedia Erasme

Radiologische Eenheid

Lenniksebaan 501
1070 Brussel

02/318.18.33

Maximum wachttijd voor een afspraak : 10 dagen