BRUPREV

Wie/wat is BRUPREV?

BRUPREV is een vzw die belast is met de organisatie van de opsporing en de preventie van kankers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BRUPREV coördineert de ongeveer 30 Erkende Mammografische centra, organiseert de uitnodiging van vrouwen voor de opsporing, organiseert de tweede (en eventueel de derde) lezing van de mammografieën, deelt de resultaten mee, garandeert de follow-up van de positieve Mammotests, controleert de naleving van de kwaliteitscriteria van het programma, beheert de databanken en beantwoordt uw vragen.

BRUPREV werkt samen met verschillende partners.

De organisatie van het opsporingsprogramma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap.

Download de statuten van BRUPREV vzw.