De partners van Brumammo

Brumammo werkt samen met verschillende partners:

de Stichting tegen Kanker informeert, financiert kankeronderzoek en helpt de patiënten en hun omgeving.

 het Centre Communautaire de Référence coördineert het opsporing programma in Wallonië;

 het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid coordineërt het opsoring programma in Vlaanderen;

Hippocrates groepeert de verschillende Franstalige en Nederlandse huisartsenverenigingen van Brussel (BHAK en FAMGB);

LOGO Brussel en CBPS Bruxelles staan in voor de bevordering van de gezondheid in het Brusselse Gewest;

het Observatorium voor Gezondheid van Brussel analyseert de gezondheid van de Brusselse bevolking. Het Observatorium stelt jaarlijks een evaluatierapport op met betrekking tot de activiteiten van Brumammo.

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is de Brusselse instelling die politiek bevoegd is voor het borstkankeropsporingsprogramma;

de Stichting Kankerregister registreert de kankergevallen in België en analyseert de cijfers;

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verstrekt de lijst van vrouwen tussen 50 en 69 jaar die uitgenodigd moeten worden;

het Intermutualistisch Agentschap stelt jaarlijks een verslag op over de opsporing van borstkanker in België.