In de praktijk...

 In de praktijk,

als u tussen 50 en 69 jaar bent,

gedomicilieerd bent in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

en aangesloten bent bij een van de 7 partnerziekenfondsen van het RIZIV,

dan ontvangt u elke twee jaar in de maand van uw verjaardag een uitnodiging voor een Mammotest. Als u al een Mammotest ondergaan hebt, ontvangt u uw uitnodiging 23 maand na de datum waarop u uw vorige Mammotest liet uitvoeren.

U kunt zich ook richten tot uw behandelende arts voor een voorschrift voor de Mammotest. Opgelet: u moet de regel van 1 Mammotest maximum om de 2 jaar volgen, anders zal de Mammotest u gefactureerd worden.

Zodra u uw uitnodiging of uw voorschrift heeft, kan u het Erkend Mammografiecentrum van uw keuze contacteren om een afspraak te plannen. Vermeld duidelijk dat u een Mammotest wenst!

Op de dag van uw afspraak neemt u het volgende mee:

uw uitnodiging of uw voorschrift;

uw identiteitskaart;

twee klevertjes van het ziekenfonds;

de naam en de gegevens van uw behandelende arts of uw gynaecoloog