Welke garanties biedt de Mammotest?

De Mammotest wordt uitgevoerd in Mammografiecentra die erkend zijn door het Brusselse Gewest.

In deze erkende centra hebt u de volgende garanties:

u krijgt een afspraak voor uw Mammotest binnen een termijn van maximum 3 weken;

de radiologische beelden van uw borsten worden onderzocht door 2 radiologen. Indien hun meningen verschillen, wordt een derde radioloog geraadpleegd;

het resultaat van de Mammotest wordt uiterlijk 3 weken na de uitvoering van de test verstuurd naar uw arts;

als uw Mammotest positief is, wordt uw arts op de hoogte gebracht per post maar ook rechtstreeks via telefoon. U krijgt persoonlijk een brief.

Bovendien is de Mammotest onderworpen aan kwaliteitsvereisten:

om de 6 maanden test een expert in stralingsfysica de apparatuur van de Erkende Centra om te controleren of de werking ervan in overeenstemming is met de Europese aanbevelingen;

de technische kwaliteit van de beelden wordt periodiek gecontroleerd door de radiologen van BRUPREV;

het werk van BRUPREV wordt jaarlijks geëvalueerd door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad.