Welke garanties biedt de Mammotest?

De Mammotest wordt uitgevoerd in de mammografische centra die erkend zijn door het Brusselse Gewest.

In deze erkende centra heeft u de volgende garanties:

u krijgt een afspraak voor uw Mammotest binnen een termijn van maximum 3 weken;

de radiologische beelden van uw borsten worden onderzocht door 2 radiologen. Indien hun meningen verschillen, wordt een derde radioloog geraadpleegd;

het resultaat van de Mammotest wordt uiterlijk 3 weken na de uitvoering van de test verstuurd naar uw arts via electronische weg en via de post.

als uw Mammotest positief is, wordt uw arts op de hoogte gebracht  op drie verschillende manieren (per telefoon, per electronische post, per brief via de post). U krijgt persoonlijk een brief.

Bovendien is de Mammotest onderworpen aan kwaliteitsvereisten:

om de 6 maanden test een expert in stralingsfysica de apparatuur van de Erkende Centra om te controleren of de werking ervan in overeenstemming is met de Europese aanbevelingen;

de technische kwaliteit van de beelden wordt periodiek gecontroleerd door de radiologen van BRUPREV;

het werk van BRUPREV wordt jaarlijks geëvalueerd door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad.