Lijst van de gemachtigde deskundigen.

Ziehier de lijst van de gemachtigde deskundigen door de ministers om acceptatietesten uit te voeren, alsook jaarlijkse en halfjaarlijkse testen van de apparaten van de mammografische eenheden  en het opvolgen van een dagelijkse en wekelijkse kwaliteitscontrole in het tweetalige  Brussel hoofdstedelijk gewest.

Voor de klassieke screeningsmammografie:

de instanties die gemachtigd zijn door de Vlaamse of Franse gemeenschap.


Voor de digitale screeningsmammografie:

 M.Nico BULS nico.buls@az.vub.ac.be;

Mevrouw Francoise MALCHAIR  francoise.malchair@skynet.be ;

De deskundigen die gemachtigd zijn door de Vlaamse gemeeschap:

het Centrum voor Fysisch-technische Kwaliteitscontrole in de Radiologie, QCC, van de Universiteit Gent, gevestigd Proeftuinstraat 86 in 9000 Gent;

de vakgroep Medical Imaging and Physical Sciences, BEFY, van de Vrije Universiteit Brussel, gevestigd Laarbeeklaan 101 in 1090 Brussel;

het Leuvens Universitair Centrum voor Medische Fysica in de Radiologie, LUCMFR, van de Katholieke Universiteit Leuven, gevestigd Herestraat 49 in 3000 Leuven;

de dienst stralingsfysica van AIB Vinçotte Controlatom, gevestigd Jan Olieslagerslaan 35 in 1800 Vilvoorde”.

De deskundigen die gemachtigd zijn door de Franse gemeenschap

AIB VINCOTTE CONTROLATUM, M. Koen PERSYN
 35 Jan Olieslagerslaan, 1800 Vilvoorde
 02.674.51.20
 
GRELL AS, Mme Anne-Sophie GRELL
 5 rue Joseph Bens, 1180  Bruxelles, 0486.55.13.63
 
LUCMFR - UZ LEUVEN, Mevr. Hilde BOSMANS
 49 Herestraat, 3000 Leuven, 016.34.37.82
 
PHYSIMED, M. Jean-LouisGREFFE 
 21 rue de l'Ange, 6001 Marcinelle, 071.43.14.19
 
VUB-BEFY, M. Nico BULS 
 101 Laarbeeklaan, 1090 Brussel, 02.477.53.17
 
ZEPHYRA SCRL, MALCHAIR
 13 rue Forgeur, 4000 Liège, 0475.74.03.28