Lijst van de gemachtigde deskundigen.

Zie hier de lijst van de gemachtigde deskundigen door de ministers om acceptatietesten uit te voeren, alsook jaarlijkse en halfjaarlijkse testen van de apparaten van de mammografische eenheden  en het opvolgen van een dagelijkse en wekelijkse kwaliteitscontrole in het tweetalige  Brussels hoofdstedelijk gewest.

Voor de klassieke screeningsmammografie:

De instanties die gemachtigd zijn door de Vlaamse of Franse gemeenschap.


Voor de digitale screeningsmammografie:

 Mr. Nico BULS nico.buls@uzbrussel.be;

Mevr. Francoise MALCHAIR  francoise.malchair@skynet.be ;

De deskundigen die gemachtigd zijn door de Vlaamse gemeenschap:

Centrum voor Fysisch-technische Kwaliteitscontrole in de Radiologie, QCC, Universiteit Gent
Proeftuinstraat 86, 9000 Gent

Vakgroep Medical Imaging and Physical Sciences, BEFY, Vrije Universiteit Brussel,
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel

Leuvens Universitair Centrum voor Medische Fysica in de Radiologie, LUCMFR Katholieke Universiteit Leuven,
Herestraat 49, 3000 Leuven

Stralingsfysica van AIB Vinçotte Controlatom,
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde

De deskundigen die gemachtigd zijn door de Franse gemeenschap

AIB VINCOTTE CONTROLATUM, Mr. Koen PERSYN
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, 02.674.51.20
 
GRELL AS, Mevr. Anne-Sophie GRELL
Joseph Bensstraat 5, 1180  Bruxelles, 0486.55.13.63
 
LUCMFR - UZ LEUVEN, Mevr. Hilde BOSMANS
Herestraat 49, 3000 Leuven, 016.34.37.82
 
PHYSIMED, Mr. Jean-LouisGREFFE 
rue de l'Ange 21, 6001 Marcinelle, 071.43.14.19
 
VUB-BEFY, Mr. Nico BULS 
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, 02.477.53.17
 
ZEPHYRA SCRL, Mevr. Francoise MALCHAIR
rue Forgeur 13, 4000 Liège, 0475.74.03.28