Lijst van de gemachtigde deskundigen.

Zie hier de lijst van de gemachtigde deskundigen door de ministers om acceptatietesten uit te voeren, alsook jaarlijkse en halfjaarlijkse testen van de apparaten van de mammografische eenheden  en het opvolgen van een dagelijkse en wekelijkse kwaliteitscontrole in het tweetalige  Brussels hoofdstedelijk gewest.

Voor de klassieke screeningsmammografie:

De instanties die gemachtigd zijn door de Vlaamse of Franse gemeenschap.


Voor de digitale screeningsmammografie:

 Mr. Nico BULS nico.buls@uzbrussel.be;

Mevr. Francoise MALCHAIR  francoise.malchair@skynet.be ;

De deskundigen die gemachtigd zijn door de Vlaamse gemeenschap:

QCC-Gent, mevr. An De Hauwere 
Proeftuinstraat 86, gebouw N7, 9000 Gent 
T: 09 264 66 46   E: qcc-gent@ugent.be 

VUB – BEFY, prof. Nico Buls 
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
T: 02 477 53 17  E: nico.buls@uzbrussel.be 

LUCMFR, Dienst radiologie, UZ Gasthuisberg, prof. Hilde Bosmans
Herestraat 49, 3000 Leuven 
T: 016 34 90 63  E:  hilde.bosmans@uzleuven.be

AV CONTROLATOM, dhr. Sébastien Lichtherte 
J. Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde 
T: 02 674 51 20  E: av.controlatom@vincotte.be

De deskundigen die gemachtigd zijn door de Franse gemeenschap

AIB VINCOTTE CONTROLATUM, Mr. Koen PERSYN
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, 02.674.51.20
 
PHYSIQUE MEDICALE, CH Jolimont
159 rue Ferre, 7100 Haine St Paul
 
LUCMFR - UZ LEUVEN, Mevr. Hilde BOSMANS
Herestraat 49, 3000 Leuven, 016.34.37.82
 
PHYSIMED, Mr. Jean-LouisGREFFE 
rue de l'Ange 21, 6001 Marcinelle, 071.43.14.19
 
VUB-BEFY, Mr. Nico BULS 
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, 02.477.53.17
 
ZEPHYRA SCRL, Mevr. Francoise MALCHAIR
rue Forgeur 13, 4000 Liège, 0475.74.03.28