Het opsporingsprogramma in Brussel.

Het programma ging in 2002 van start.

In Brussel spreekt men van "Mammotest" voor de opsporingsmammografie en van "diagnostische mammografie" voor de mammografie die uitgevoerd wordt in het kader van een volledig borstonderzoek.

In Brussel zijn er 32 erkende mammografie-eenheden.

De 30 erkende mammografie-eenheden worden gecoördineerd door het Brussels Coördinatiecentrum voor de opsporing en preventie van kankers (vzw BRUPREV).

Er zijn twee manieren om zich aan te melden voor de opsporingsmammografie: hetzij met een voorschrift voor mammotest van een huisarts of een gynaecoloog, hetzij met een officiële uitnodiging van het programma.

De vrouwen worden om de twee jaar uitgenodigd, en deze uitnodigingen worden georganiseerd door BRUPREV. De vrouwen kunnen de mammografie-eenheid vrij kiezen en ze plannen zelf hun afspraak.

De Mammotest heft een dekking van ongeveer 11 % (BRUPREV, activiteitenverslag 2015). De dekking van de "diagnostische mammografieën" bedroeg 44% (8e verslag van het Intermutualistisch Agentschap).