De huidige borstkankercijfers in België.

Hierna volgen enkele kerncijfers met betrekking tot de epidemiologie van borstkanker in België. Alle cijfers zijn gestandaardiseerd voor de leeftijd, met als referentie de Europese bevolking (ESR).

De algemene tendensen

In België stellen we elk jaar 9.400 nieuwe borstkankergevallen vast, waarvan ¾ optreedt na de 50e verjaardag.

Jaarlijks zijn er 2.280 overlijdens als gevolg van deze ziekte. Ongeacht de stadia en de graden genezen de vrouwen in 76% van de gevallen.

In Vlaanderen is de incidentie van borstkanker globaal gestegen tot 2003 en dan afgenomen. Geen cijfers beschikbaar voor andere regios to 2004.

De mortaliteit door borstkanker daalt in Vlaanderen en in Brussel sinds de jaren 90. Er zijn geen cijfers beschikbaar voor Wallonië.

De incidentiecijfers

Wat de jaarlijkse incidentie betreft, bedraagt het cijfer dat de Stichting Kankerregister in 2004-2005 optekende 146,4/100.000. Dat is nog meer dan de raming van het IARC voor 2006 (137,7/100.000), die ons al hoog plaatste ten opzichte van het Europese gemiddelde (110/100.000). Ons land is dus de grootste "producent" van kankergevallen binnen het Europa van de 25 Lidstaten (met verschillen van Gewest tot Gewest: Vlaanderen 145,5; Brussel 152,5; Wallonië 142,9).

 Deze situatie zou gedeeltelijk te verklaren vallen door de invoering van het opsporingsprogramma in 2001. Zo stellen we voor Vlaanderen, het enige Gewest waarvoor we over gegevens van vóór 2004 beschikken, een stijging van de incidentie met 15% vast tussen 1999 en 2003. Voor Brussel en Wallonië geldt deze verklaring slechts in zeer beperkte mate, gezien de lage dekkingsgraad van het programma (10% van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar). Een andere mogelijke verklaring is de toepassing van de postmenopauzale hormoonsubstitutietherapie, die zeer gangbaar was in de jaren '90 maar sinds 2002 bruusk afgeremd wordt. Zo stellen we in Vlaanderen vanaf 2003 een aanzet van een daling van de incidentiecurve vast.

De sterftecijfers

Wat de specifieke mortaliteitcijfers betreft, is de situatie minder interpellerend. We blijven evenwel boven het gemiddelde van het Europa van de 25 Lidstaten: in vergelijking met het Europees gemiddelde van 25,0 overlijdens door borstkanker op 100.000 vrouwen in 2006 stelt het Register in België 29 overlijdens vast (Vlaanderen 29,6, Brussel 27,0, Wallonië 28,1). Zoals hiervoor al werd gezegd, daalt de specifieke mortaliteit - vooral sinds 2003. Misschien kan dit in verband worden gebracht met de stopzetting van de hormoonsubstitutietherapie. Zonder sterftecijfers is het moeilijk om zich uit te spreken over de impact van de therapeutische vooruitgang.

Bronnen

Verslag 2008 van de Stichting Kankerregister. Pdf in het Engels

Kankeropsporing in Europa, verslag 2009 van de Europese Commissie. Pdf in het Engels.

Artikel uit het tijdschrift Annals of Oncology. Pdf in het Engels.