Brumammo rekruteert

 

Het Brussels Coördinatiecentrum voor Borstkankeropsporing

(Brumammo vzw)

rekruteert

een administratief assistent(e)

Context :

Brumammo vzw staat in voor de organisatie van de opsporing van borstkanker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opdrachten van de vzw worden bepaald door de overheden. Brumammo coördineert een netwerk van 30 erkende mammografie-eenheden en ziet toe op de uitvoering van het programma: uitnodigingen naar dames van 50 tot 69 jaar, verwerking van 2e en 3e lezingen, opvolging van de mammografieresultaten, gegevensbeheer, toezicht op de kwaliteit en de erkenningsvoorwaarden van de mammografie-eenheden, opvolging van de proces- en prestatie-indicatoren. Dit hele apparaat is grotendeels geïnformatiseerd. De structuur omvat een coördinerend arts, een administratief en financieel verantwoordelijke, twee administratieve bedienden. Brumammo doet daarnaast een beroep op externe resources voor de IT-diensten. 

 

Brumammo is een structuur in evolutie. De vzw heeft de roeping zich te blijven ontwikkelen en telkens opnieuw in te staan voor nieuwe opsporingsactiviteiten. Vandaar ook de betrokkenheid bij onderzoeksprojecten. Brumammo is gevestigd in de lokalen van Eebic, Researchdreef 12, 1070 Brussel. 

Gezocht profiel: administratief assistent(e) 

Onderwijsniveau:
graduaat, met degelijke ervaring in administratief secretariaat

 Talenkennis:                                       
tweetalig Frans/Nederlands, goede beheersing van de spelling,goede taalkennis, zowel mondeling als schriftelijk

 Kennis van informatica:                     
omgeving Windows, Word, Excel, Access en Internet, Apple

Vereiste kwaliteiten: 
nauwgezetheid, stiptheid en discretie, bekwaam om zelfstandig te werken in een klein team. De functie is onderworpen aan het medisch geheim

Beschrijving van de functie

Het gaat om een administratieve functie, met vooral secretariaatswerk, kantoorbeheer, telefoonpermanentie (“front office” voor leveranciers, partners en gebruikers). De volgende lijst van taken en verantwoordelijkheden is niet-exhaustief:


-   
Reconciliatie van de beelden op de leesconsole, contact met de informatici en met de centra in verband met ontbrekende beelden, gebruik van het Brumammo-RIS

-   
Contacten met de radiologen voor de organisatie van de lezingen, voorbereiding van de leeslijsten en verzending van de beelden voor lezingen op afstand

-   
Afdruk van de resultaatbrieven en listings

-   
Voorbereiding van verzendingen naar, en contacten met de mammografiecentra

-   
Telefonisch contact met de artsen voor de opvolging van positieve dossiers

-   
Klassement van de documenten

-   
Invoering van teruggezonden uitnodigingen

-   
Instaan voor een gedeelte van de telefoonpermanentie

-  
Opvolging van bepaalde administratieve dossiers, beantwoorden van e-mails

-   
Het voorraadbeheer verzorgen

-   
Opstellen van bepaalde brieven

-   
Werkt onder toezicht van de administratief verantwoordelijke en de projectcoördinator

Afhankelijk van het profiel en de motivatie kan de aangeworven persoon ook andere verantwoordelijkheden toegewezen krijgen.

 De geselecteerde persoon krijgt een specifieke opleiding om vertrouwd te geraken met de opsporing van kankers en met de wetgeving op de bescherming van de privacy en het beheer van gevoelige data

Loon

Barema van directiesecretariaat of redacteur van paritair subcomité 330.04.00-03.00.

Gegradueerde: code AG

Stuur uw cv en motivatiebrief naar joelle.probst@brumammo.be of jbburrion@brumammo.be

 

Brumammo

Researchdreef 12

1070 Brussel, tel. 02/736 19 84