Rapport van het Intermutualistisch Agentschap over het profiel van de niet-deelnemende vrouwen

Het AIM heeft een onderzoek uitgevoerd over het profiel van de vrouwen die niet aan het borstkanker screeningsprogramma deelnemen. Geen van de onderzochte variabelen - sociaal-economische, sociaal-professionele- kan als een verklarende factor worden beschouwd. Zwakke correlatie coëfficiënt (waarde tussen 0 en 1) werd geassocieerd met contact met een gynaecoloog (0,24) en met het op baarmoederhalskanker gescreend te zijn (0,28). Alle andere factoren hebben een extreem lage correlatie coëfficiënt (< 0,028). Het rapport (in het frans) is hier beschikbaar.