Nieuws

10.09.2018 - De Think Pink communicatie campagne
"Si vous faites le dépistage, faites le schroumpfement"
Lees meer
27.03.2018 - Activiteitenverslag 2017
Het activiteitenverslag 2017 is online.
Lees meer
02.05.2017 - Activiteitenverslag 2016
Het 2016 Activiteitenverslag is online.
Lees meer
16.03.2015 - Vierde evaluatierapport van het borstkanker screeningsprogramma in het Brussels Gewest (2009-2013)
Vierde evaluatierapport van het borstkanker screeningsprogramma in het Brussels Gewest (2009-2013)
Lees meer
10.01.2014 - De voor-en nadelen van screening
Om bewust te kunnen kiezen voor een screening (of niet).
Lees meer
23.05.2012 - Evaluatie van het borst kanker screeningsprogramma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2003-2010)
De evaluatie werd door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel uitgevoerd.
Lees meer
09.12.2011 - Rapport van de Intermutualistisch Agenschap over de niet-deelnemende vrouwen
Het Agentschap heeft een onderzoek uitgevoerd over het profiel van de niet-deelnemende vrouwen. Het rapport is beschikbaar.
Lees meer
28.06.2011 - Opvolging van de positieve MMT 2008-2009
Het verslag over de opvolging van de positieve mammotests 2008-2009 is on line
Lees meer
19.01.2010 - Rapport over de opvolging van de positieve mammotesten in 2007

Lees meer
03.06.2009 - De borstkankercijfers in België: tendensen
Hierna volgen enkele kerncijfers met betrekking tot de epidemiologie van borstkanker in België alsook de recente tendensen
Lees meer