Professionele zorgverstrekkers

Deze rubriek is voorbehouden voor professionele gezondheidszorgverstrekkers en bevat:

de wettelijke basis van het programma: wetteksten met betrekking tot het borstkankeropsporingsprogramma in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de erkenningsprocedure: de voorwaarden die vervuld moeten zijn om een erkende Mammografie-eenheid te worden, uitleg over de samenstelling van het dossier

een toolbox: nuttige tools voor specialisten en huisartsen die zich willen wijden aan de opsporing van borstkanker in Brussel

actualiteiten: informaties bestemd voor de professionelen