Toolbox

Op deze pagina hebt u toegang tot informatie en nuttige tools voor de tenuitvoerlegging van het programma.

Voor de mammografie-eenheden

 

Lijst van de apparatuur met een typetoelating

Lijst van de bevoegde experts voor de fysisch-technische kwaliteitstests

Evaluatiecriteria voor de beelden en zelfevaluatiebord voor de technoloog

Geïnformeerde toestemming: formulier

Geïnformeerde toestemming: informatiebrief

Uitnodigingsbrief 

 Handbook RIS 2.0

Voor de huisartsen

 

Informatiebrochure voor de patiënten

Voorschrift voor de Mammotest (pdf).

Wij raden u aan om een voorschrift Mammotest in uw elektronisch medisch dossier software te creëren.